Mar 8 2023
Leren in complexe vraagstukken
article

Leren in complexe vraagstukken

Complexe maatschappelijke vraagstukken en de consequenties voor leren en de leeromgeving

By Paul Beenen

Onze maatschappij staat voor een groot aantal urgente uitdagingen die zich tegelijkertijd manifesteren, elkaar onderling beïnvloeden en waar we veel te weinig vat op krijgen. Onder meer de klimaatverandering en een toenemend verschil in inkomen en gezondheid tussen bevolkingsgroepen legt druk op het brede welzijn van de bevolking en de gezondheid van de planeet. Door de manier waarop we onze samenleving ingericht en georganiseerd hebben zijn we niet goed in staat om deze uitdagingen aan te pakken. Hiervoor zijn duurzame maatschappelijke transities nodig:

The term sustainability transitions is increasingly used to refer to large scale societal changes, deemed necessary to solve “grand societal challenges.” They are large scale disruptive changes in societal systems that emerge over a long period of time (decades).  (Loorbach, 2017)

Het duurzaam vormgeven van transities is een moreel alternatief voor het op zijn beloop laten van complexe vraagstukken en het afwachten van de nieuwe werkelijkheid die zich aandient. Met het aangaan van complexe vraagstukken anticiperen we op mogelijkheden en werken we toe naar een wenkend perspectief binnen de transities die feitelijk al gaande zijn.

Logo